Znalec doc. Ing. Marián KOČNER, PhD.

doc. Ing. Marián KOČNER, PhD. na základe svojho menovania Ministrom spravodlivosti SR pre odbor Ekonómia a manažment, odvetvie účtovníctvo a daňovníctvo (evidenčné číslo znalca: 914 914) disponuje širokým rozsahom znaleckého oprávnenia.

Od 1.6.2017 pôsobí ako spolupracovník v Bratislavskej súdno - znaleckej a konzultačnej spoločnosti, s.r.o., znaleckej organizácii, evidenčné číslo 900257, so sídlom na Vazovovej 9/b, 811 07 Bratislava.

                                                                         

Medzi hlavné oblasti znaleckej činnosti patrí:

 • Posudzovanie účtovníctva v obchodných spoločnostiach
 • Oceňovanie majetku, pohľadávok, akcií a podielov v obchodných spoločnostiach
 • Oceňovanie majetku, záväzkov a čistého obchodného imania obchodných spoločností
 • Posudzovanie hodnoty nepeňažného vkladu
 • Posudzovanie hodnoty majetku nadobudnutého od zakladateľa, akcionára, alebo inej
 • Preskúmanie správnosti ceny podniku pri jeho prevode, alebo nájme

Znalec doc. Ing. Marián KOČNER, PhD. si za vyše 15 rokov svojho pôsobenia vybudoval početnú skupinu spokojných klientov, ktorí sa vďaka vysokej kvalite a profesionalite poskytovaných služieb opakovane a s dôverou obracajú so žiadosťou o vypracovanie znaleckých posudkov v oblasti účtovníctva, daňovníctva a oceňovania.

Medzi klientov patria najmä štátne orgány:

 • Prezídium policajného zboru - národná jednotka finančnej polície, Bratislava
 • Krajské riaditeľstvo policajného zboru, Nitra
 • Okresné riaditeľstvá policajného zboru - Nitra, Nové Zámky, Komárno, Levice, Šaľa
 • Krajské súdy - Nitra, Trnava
 • Okresné súdy - Nitra, Nové Zámky, Komárno, Levice, Lučenec, Topoľčany, Trnava,

a tiež podnikateľské subjekty:

 • ABG Slovensko, s.r.o., Nitra
 • MISAN SK, s.r.o., Dubnica nad Váhom
 • AUTO CITY, s.r.o., Vrbové
 • KARTEL LK, s.r.o., Nitra
 • BAVIBA, v.o.s., Nitra
 • PENAM SLOVAKIA, a.s., Nitra
 • EURO PUMPS, s.r.o., Šaľa
 • STING-ITEC SLOVAKIA, Nitra
 • FAGUS SK, s.r.o., Bytča
 • ŠPED-TRANS, a.s., Levice
 • HM TRADING, s.r.o., Komjatice
 • ZAPA, s.r.o., Bratislava
 • MENZI MUCK SLOVAKIA, a.s., Nitra