Prehľad publikačnej činnosti

 1. KOČNER, Marián a kol. Jednoduché účtovníctvo. 1. vydanie. Senica: ER-PRINT a.s., 2003, 221s. ISBN 80-969056-0-0
 2. KOČNER, Marián – BULLA, Peter. Daňové systémy. 1. vydanie. Senica: ER-PRINT a.s., 2011. 208s. ISBN 978-80-969056-5-2
 3. KOČNER, Marián. Medzinárodné účtovníctvo. (Medzinárodné účtovné štandardy). 1. vydanie. Senica: ER-PRINT a.s. 2013. 194s. ISBN 378-80-87410-27-9
  kúpiť na Martinus: Medzinárodné účtovníctvo
  kúpiť na Panharei: Medzinárodné účtovníctvo
 4. KOČNER, Marián. Daňové účtovníctvo. 1. Neprepracované vydanie. Senica: GHSTUDIO.SK. 2014. 88s. ISBN 978-80-89694-01-3
  kúpiť na Martinus: Daňové úťtovníctvo 2014
  kúpiť na Pantharei: Daňové účtovníctvo 2014
 5. KOČNER, Marián. Daňové účtovníctvo 2017, prvé vydanie, vydal: www.ghstudio.sk, náklad: 500 ks, počet strán 324, ISBN: 978-80-971825-4-0

Publikácie distribuujú kníhkupectvá
MARTINUS - www.martinus.sk
PANTA RHEI - www.pantharei.sk
VIERA ŠEVT - KNIHA s.r.o., Kmeťkova 342/26, 949 01 Nitra